Els edificis antics estan tirant energia al carrer i pagant quilovats de més

05/12/2022

El director general d´AR Rehabilitació assegura que l´estalvi energètic ha vingut per quedar-se i repassa els avantatges d´aprofitar els ajuts europeus a la rehabilitació

AR Rehabilitació Energètica és una companyia que ofereix solucions integrals en matèria de rehabilitació i que ara ha decidit apostar pels ajuts promoguts pels fons europeus Next Generation assumint el paper d'agent rehabilitador. De fet, ja està treballant amb una cartera de 2.000 vivendes.

En aquesta entrevista, el director general, Basilio Agudo López, explica que els edificis que es van construir abans de l'any 2000 són els que més poden estalviar a través d'una reforma energètica i que, descomptant les subvencions, el cost mitjà de les obres per a un propietari és de només 20 euros al mes. L'expert també recomana a les comunitats de propietaris contractar un professional capaç de portar el procés des del principi fins al final i demana a l'Administració més campanyes informatives i menys burocràcia perquè l'execució de les ajudes agafi la inèrcia que necessita.

Com valores els ajuts a la rehabilitació que s'han creat amb els fons europeus?

Les ajudes estan molt ben plantejades i llançaran una nova economia enfocada a la rehabilitació energètica, perquè és clar que l'estalvi energètic ha vingut per quedar-s'hi. Això no es podrà aturar i crec que tant els fons com els terminis s'ampliaran i seran un èxit.

El Reial decret 853/2021, que delimita les accions dels fons Next Generation per a la rehabilitació energètica, és molt ambiciós i el fet que no s'estigui executant a bon ritme no vol dir que sigui un fracàs. Ha d'agafar inèrcia i la inèrcia triga a arribar-hi, però estem parlant de generar noves economies i un nou desenvolupament per al sector de la construcció. La sostenibilitat energètica és el pilar del futur per a la renovació de les ciutats i millorar-ne la qualitat de vida de la gent.

Què és exactament un agent rehabilitador i per què ara és tan important?

La regulació defineix la figura de lagent rehabilitador, que ha de donar una visió integral de tot el procés. Això per què es fa? Perquè en el passat s'ha vist que els fons no s'executen si no hi ha ningú que impulsi tot el procés. És a dir, si no hi ha algú premeu en l'execució, acaben per no gastar-se.

I l'agent rehabilitador ve a fer aquest procés des del principi fins al final, cosa que comporta que sigui multidisciplinar en la seva gestió i una figura necessària per a l'execució dels fons europeus destinats a la rehabilitació.

Qui pot ser un agent rehabilitador i quines característiques ha de complir?

Una cosa és el que es necessita per fer bé d'agent rehabilitador i una altra el que es demana. Les comunitats autònomes no han regulat els agents rehabilitadors, però sí que han fet llistes.

L'agent s'ha d'apuntar i donar d'alta a la comunitat autònoma, però és veritat que no han demanat condicionants, de manera que a agent rehabilitador es pot apuntar qualsevol. Però la realitat és que per executar bé aquests processos cal una part legal, administrativa, tècnica, financera… Un equip que té moltes disciplines. No val qualsevol persona que es posi a executar aquests projectes perquè en pot fer molt bé una part, però no arribarà al procés final.

     "L'estalvi energètic ha vingut per quedar-s'hi"

En què cal fixar una comunitat de propietaris per buscar i trobar un agent rehabilitador professional?

La primera cosa seria anar a la llista d'agents rehabilitadors de la seva comunitat autònoma. Això no implica que la persona amb qui contactin tingui les capacitats que hem comentat, però és el primer pas.

Després, a partir d'aquí, seria parlar amb aquest agent rehabilitador, saber quina és la seva experiència prèvia… El recomanable és buscar empreses que tinguin una trajectòria anterior en gestió de projectes i en gestió de comunitats perquè és un altre índex diferenciador. L'activitat d'agent rehabilitador té una dificultat brutal, i és que allò que gestiona és comunitats de propietaris, és a dir, persones.

Per tant, l'agent rehabilitador ha de saber com tractar persones i tenir uns coneixements tècnics, uns coneixements legals i financers. No val només tenir una part tècnica i una part administrativa o una gestió de subvencions. Aleshores, buscaria una empresa que toqui tots aquests pals i que tingui una trajectòria ja coneguda, no com a agent rehabilitador, que és una figura nova, sinó en aquests sectors.

Hi ha algunes característiques principals que puguin donar pistes a les comunitats de propietaris per saber si el vostre edifici necessita o no una rehabilitació?

La legislació ha anat canviant molt. Als anys 80 hi havia unes maneres de construir, als 90 n'hi havia d'altres… Però com més enrere te'n vagis en el temps, més fàcil és saber si cal una rehabilitació.

Com a termes molt generals, una marca límit seria el Codi Tècnic de 2007. Tots els edificis anteriors, i sobretot els anteriors a l'any 2000, podrien arribar a estalvis energètics superiors al 65%,